A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat raciborski 

raciborski
brak 0.68% 0.85% 1.01% 1.18% 1.35% 1.52% 1.68% 1.85% 2.02% 2.18%
danych 0.84% 1.00% 1.17% 1.34% 1.51% 1.67% 1.84% 2.01% 2.17% 2.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 087
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 330
Liczba ważnych kart:16 324
Frekwencja wyborcza:18.54%
Liczba głosów ważnych:15 820
% głosów ważnych:96.91%
Liczba głosów na listy komitetu:139
% 0.88%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Racibórz 44 727  9 862  9 856  9 546  65  0.68
Kornowac 3 977  787  787  767  18  2.35
Krzanowice 4 795  632  632  607  0.99
Krzyżanowice 9 221  1 302  1 302  1 253  11  0.88
Kuźnia Raciborska 9 597  1 450  1 450  1 401  17  1.21
Nędza 5 908  1 004  1 004  971  0.72
Pietrowice Wielkie 5 606  741  741  731  1.09
Rudnik 4 256  552  552  544  1.29
Ogółem 88 087  16 330  16 324  15 820  139  0.88
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAWISZA Artur Wojciech 90 64.75 0.57
SŁAWSKI Sławomir Michał 7 5.04 0.04
KALUS Jakub Tomasz 8 5.76 0.05
BUDKA Anna Honorata 6 4.32 0.04
WAWAK Zbigniew Jerzy 3 2.16 0.02
WOJDAT Robert Mateusz 4 2.88 0.03
SZOSTOK Edyta Beata 3 2.16 0.02
TOMCZAK Janusz 7 5.04 0.04
PRZYBYŁA Katarzyna Dorota 8 5.76 0.05
GĄSIOREK Adrianna Anna 3 2.16 0.02