A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat rybnicki 

rybnicki
brak 0.15% 0.18% 0.21% 0.24% 0.27% 0.30% 0.32% 0.35% 0.38% 0.41%
danych 0.17% 0.20% 0.23% 0.26% 0.29% 0.31% 0.34% 0.37% 0.40% 0.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 479
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 189
Liczba ważnych kart:12 184
Frekwencja wyborcza:20.15%
Liczba głosów ważnych:11 777
% głosów ważnych:96.66%
Liczba głosów na listy komitetu:39
% 0.33%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czerwionka-Leszczyny 33 062  6 023  6 019  5 830  20  0.34
Gaszowice 7 330  1 415  1 415  1 376  0.44
Jejkowice 3 116  691  691  657  0.15
Lyski 7 734  1 724  1 724  1 649  0.24
Świerklany 9 237  2 336  2 335  2 265  0.35
Ogółem 60 479  12 189  12 184  11 777  39  0.33
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 11 28.21 0.09
MOROŃ Tomasz Andrzej 3 7.69 0.03
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 2 5.13 0.02
WASZKIELEWICZ Marian 0 0.00 0.00
DZIUDZIK Beata Jadwiga 7 17.95 0.06
MOLENDA Marlena Anna 3 7.69 0.03
PAJĄK Patrycja Magdalena 5 12.82 0.04
DADUŃ Marzena 3 7.69 0.03
BERNACKI Krzysztof Andrzej 4 10.26 0.03
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 1 2.56 0.01