A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat tarnogórski 

tarnogórski
brak 0.00% 0.08% 0.15% 0.23% 0.30% 0.38% 0.45% 0.53% 0.60% 0.68%
danych 0.07% 0.14% 0.22% 0.29% 0.37% 0.44% 0.52% 0.59% 0.67% 0.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:111 639
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 456
Liczba ważnych kart:26 454
Frekwencja wyborcza:23.70%
Liczba głosów ważnych:25 668
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:89
% 0.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kalety 7 208  1 477  1 477  1 424  0.28
Miasteczko Śląskie 5 899  1 096  1 096  1 066  0.75
Radzionków 13 640  3 516  3 516  3 404  15  0.44
Tarnowskie Góry 49 528  13 076  13 073  12 718  41  0.32
Krupski Młyn 2 735  646  647  629  0.00
Ożarowice 4 554  974  974  946  0.21
Świerklaniec 9 399  2 029  2 029  1 963  0.15
Tworóg 6 500  1 363  1 363  1 309  0.38
Zbrosławice 12 176  2 279  2 279  2 209  11  0.50
Ogółem 111 639  26 456  26 454  25 668  89  0.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 35 39.33 0.14
MOROŃ Tomasz Andrzej 17 19.10 0.07
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 5 5.62 0.02
WASZKIELEWICZ Marian 3 3.37 0.01
DZIUDZIK Beata Jadwiga 8 8.99 0.03
MOLENDA Marlena Anna 5 5.62 0.02
PAJĄK Patrycja Magdalena 7 7.87 0.03
DADUŃ Marzena 1 1.12 0.00
BERNACKI Krzysztof Andrzej 0 0.00 0.00
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 8 8.99 0.03