A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat bieruńsko-lędziński 

bieruńsko-lędziński
brak 29.61% 30.35% 31.09% 31.82% 32.56% 33.30% 34.04% 34.78% 35.51% 36.25%
danych 30.34% 31.08% 31.81% 32.55% 33.29% 34.03% 34.77% 35.50% 36.24% 36.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 006
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 316
Liczba ważnych kart:11 313
Frekwencja wyborcza:24.60%
Liczba głosów ważnych:10 965
% głosów ważnych:96.92%
Liczba głosów na listy komitetu:3 554
% 32.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bieruń 15 606  3 783  3 783  3 659  1 198  32.74
Imielin 6 770  1 798  1 798  1 741  644  36.99
Lędziny 13 004  2 691  2 690  2 594  805  31.03
Bojszowy 5 827  1 743  1 741  1 699  503  29.61
Chełm Śląski 4 799  1 301  1 301  1 272  404  31.76
Ogółem 46 006  11 316  11 313  10 965  3 554  32.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 2 833 79.71 25.84
SZUMILAS Krystyna Maria 73 2.05 0.67
OLBRYCHT Jan Marian 320 9.00 2.92
NYKIEL Mirosława 20 0.56 0.18
PLURA Marek Mirosław 147 4.14 1.34
KURANT Agnieszka 29 0.82 0.26
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 58 1.63 0.53
WNĘK Barbara Katarzyna 17 0.48 0.16
ZIĘTEK Jerzy Marek 44 1.24 0.40
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 13 0.37 0.12