A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat wodzisławski 

wodzisławski
brak 1.25% 1.54% 1.84% 2.13% 2.42% 2.72% 3.01% 3.30% 3.59% 3.89%
danych 1.53% 1.83% 2.12% 2.41% 2.71% 3.00% 3.29% 3.58% 3.88% 4.18%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 989
Liczba ważnych kart:26 985
Frekwencja wyborcza:21.57%
Liczba głosów ważnych:26 215
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:830
% 3.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pszów 11 313  2 228  2 228  2 169  59  2.72
Radlin 14 049  2 900  2 900  2 821  118  4.18
Rydułtowy 17 215  3 594  3 593  3 490  132  3.78
Wodzisław Śląski 38 991  9 180  9 178  8 917  281  3.15
Godów 10 721  2 450  2 450  2 378  69  2.90
Gorzyce 16 288  3 446  3 446  3 355  115  3.43
Lubomia 6 397  966  966  932  28  3.00
Marklowice 4 300  904  904  878  12  1.37
Mszana 5 868  1 321  1 320  1 275  16  1.25
Ogółem 125 142  26 989  26 985  26 215  830  3.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 632 76.14 2.41
GRABOWSKA Genowefa 91 10.96 0.35
POTOCKI Andrzej Tadeusz 23 2.77 0.09
FORNALCZYK Elżbieta 13 1.57 0.05
KLEPACZ Witold Janusz 8 0.96 0.03
MIKA Monika Katarzyna 24 2.89 0.09
KULWAS Daniel Marcin 4 0.48 0.02
SOSIN Olga Anna 10 1.20 0.04
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 7 0.84 0.03
TOMCZAK Kamilla 18 2.17 0.07