A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat zawierciański 

zawierciański
brak 1.13% 1.45% 1.78% 2.10% 2.42% 2.75% 3.07% 3.39% 3.71% 4.04%
danych 1.44% 1.77% 2.09% 2.41% 2.74% 3.06% 3.38% 3.70% 4.03% 4.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:100 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 562
Liczba ważnych kart:19 561
Frekwencja wyborcza:19.44%
Liczba głosów ważnych:18 912
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:644
% 3.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Poręba 7 233  1 458  1 458  1 396  51  3.65
Zawiercie 42 471  8 321  8 321  8 072  317  3.93
Irządze 2 298  343  343  330  1.21
Kroczyce 5 138  844  844  822  24  2.92
Łazy 13 258  2 574  2 573  2 479  108  4.36
Ogrodzieniec 7 878  1 558  1 558  1 530  58  3.79
Pilica 7 326  1 577  1 577  1 526  18  1.18
Szczekociny 6 786  1 348  1 348  1 289  31  2.40
Włodowice 4 416  715  715  672  24  3.57
Żarnowiec 3 849  824  824  796  1.13
Ogółem 100 653  19 562  19 561  18 912  644  3.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 320 49.69 1.69
GRABOWSKA Genowefa 141 21.89 0.75
POTOCKI Andrzej Tadeusz 25 3.88 0.13
FORNALCZYK Elżbieta 21 3.26 0.11
KLEPACZ Witold Janusz 54 8.39 0.29
MIKA Monika Katarzyna 27 4.19 0.14
KULWAS Daniel Marcin 9 1.40 0.05
SOSIN Olga Anna 10 1.55 0.05
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 10 1.55 0.05
TOMCZAK Kamilla 27 4.19 0.14