A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat żywiecki 

żywiecki
brak 0.90% 1.09% 1.28% 1.47% 1.66% 1.85% 2.04% 2.23% 2.42% 2.61%
danych 1.08% 1.27% 1.46% 1.65% 1.84% 2.03% 2.22% 2.41% 2.60% 2.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:122 441
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:29 070
Liczba ważnych kart:29 064
Frekwencja wyborcza:23.74%
Liczba głosów ważnych:28 007
% głosów ważnych:96.36%
Liczba głosów na listy komitetu:495
% 1.77%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Żywiec 25 803  7 112  7 110  6 933  194  2.80
Czernichów 5 355  1 477  1 477  1 426  16  1.12
Gilowice 4 795  1 393  1 393  1 334  24  1.80
Jeleśnia 10 925  2 216  2 216  2 153  30  1.39
Koszarawa 2 022  419  419  389  2.31
Lipowa 8 129  1 878  1 877  1 790  25  1.40
Łękawica 3 530  844  844  812  13  1.60
Łodygowice 11 184  2 861  2 860  2 736  53  1.94
Milówka 8 025  1 493  1 491  1 436  15  1.04
Radziechowy-Wieprz 10 274  2 374  2 374  2 269  27  1.19
Rajcza 7 365  1 211  1 211  1 172  17  1.45
Ślemień 2 863  764  764  737  14  1.90
Świnna 6 434  1 431  1 431  1 378  22  1.60
Ujsoły 3 785  685  685  653  11  1.68
Węgierska Górka 11 952  2 912  2 912  2 789  25  0.90
Ogółem 122 441  29 070  29 064  28 007  495  1.77
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 275 55.56 0.98
GRABOWSKA Genowefa 90 18.18 0.32
POTOCKI Andrzej Tadeusz 24 4.85 0.09
FORNALCZYK Elżbieta 18 3.64 0.06
KLEPACZ Witold Janusz 12 2.42 0.04
MIKA Monika Katarzyna 22 4.44 0.08
KULWAS Daniel Marcin 6 1.21 0.02
SOSIN Olga Anna 11 2.22 0.04
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 23 4.65 0.08
TOMCZAK Kamilla 14 2.83 0.05