A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat żywiecki 

żywiecki
brak 0.00% 0.08% 0.15% 0.23% 0.31% 0.39% 0.46% 0.54% 0.62% 0.69%
danych 0.07% 0.14% 0.22% 0.30% 0.38% 0.45% 0.53% 0.61% 0.68% 0.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:122 441
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:29 070
Liczba ważnych kart:29 064
Frekwencja wyborcza:23.74%
Liczba głosów ważnych:28 007
% głosów ważnych:96.36%
Liczba głosów na listy komitetu:92
% 0.33%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Żywiec 25 803  7 112  7 110  6 933  23  0.33
Czernichów 5 355  1 477  1 477  1 426  11  0.77
Gilowice 4 795  1 393  1 393  1 334  0.22
Jeleśnia 10 925  2 216  2 216  2 153  0.33
Koszarawa 2 022  419  419  389  0.00
Lipowa 8 129  1 878  1 877  1 790  0.34
Łękawica 3 530  844  844  812  0.12
Łodygowice 11 184  2 861  2 860  2 736  0.15
Milówka 8 025  1 493  1 491  1 436  0.28
Radziechowy-Wieprz 10 274  2 374  2 374  2 269  0.40
Rajcza 7 365  1 211  1 211  1 172  0.34
Ślemień 2 863  764  764  737  0.27
Świnna 6 434  1 431  1 431  1 378  0.29
Ujsoły 3 785  685  685  653  0.31
Węgierska Górka 11 952  2 912  2 912  2 789  12  0.43
Ogółem 122 441  29 070  29 064  28 007  92  0.33
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PACA Monika Maria 31 33.70 0.11
SMYKOWSKI Maciej Krzysztof 10 10.87 0.04
ZAWISZA Marcelina Monika 8 8.70 0.03
CHUDZIŃSKI Adam Stanisław 1 1.09 0.00
ORŁOWSKA Maria Elżbieta 5 5.43 0.02
SZYMANEK Tomasz Krzysztof 12 13.04 0.04
LEWICKA Dobrosława Teresa 4 4.35 0.01
SULICH Hubert Mirosław 5 5.43 0.02
KONUS Magdalena Joanna 6 6.52 0.02
SZWEDKOWSKI Witold 10 10.87 0.04