A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat buski 

buski
brak 0.36% 0.58% 0.80% 1.02% 1.24% 1.46% 1.68% 1.90% 2.12% 2.34%
danych 0.57% 0.79% 1.01% 1.23% 1.45% 1.67% 1.89% 2.11% 2.33% 2.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:61 505
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 698
Liczba ważnych kart:11 697
Frekwencja wyborcza:19.02%
Liczba głosów ważnych:11 277
% głosów ważnych:96.41%
Liczba głosów na listy komitetu:215
% 1.91%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Busko-Zdrój 27 659  5 771  5 771  5 625  144  2.56
Gnojno 3 743  525  525  493  1.62
Nowy Korczyn 5 227  1 066  1 066  1 011  16  1.58
Pacanów 6 407  1 040  1 040  997  14  1.40
Solec-Zdrój 4 179  879  879  843  0.36
Stopnica 6 471  1 179  1 178  1 132  0.80
Tuczępy 3 073  492  492  470  1.28
Wiślica 4 746  746  746  706  15  2.12
Ogółem 61 505  11 698  11 697  11 277  215  1.91
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 85 39.53 0.75
BIŃCZYCKA Elżbieta 10 4.65 0.09
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 49 22.79 0.43
MARENIN Małgorzata Diana 14 6.51 0.12
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 3 1.40 0.03
ŻAK Monika Małgorzata 6 2.79 0.05
ZIMNIAK Robert Roman 3 1.40 0.03
MATHEA Anna Krystyna 2 0.93 0.02
WĄTROBA Sebastian Gabriel 38 17.67 0.34
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 5 2.33 0.04