A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat buski 

buski
brak 16.04% 19.30% 22.56% 25.83% 29.09% 32.35% 35.61% 38.87% 42.14% 45.40%
danych 19.29% 22.55% 25.82% 29.08% 32.34% 35.60% 38.86% 42.13% 45.39% 48.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:61 505
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 698
Liczba ważnych kart:11 697
Frekwencja wyborcza:19.02%
Liczba głosów ważnych:11 277
% głosów ważnych:96.41%
Liczba głosów na listy komitetu:3 149
% 27.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Busko-Zdrój 27 659  5 771  5 771  5 625  902  16.04
Gnojno 3 743  525  525  493  188  38.13
Nowy Korczyn 5 227  1 066  1 066  1 011  492  48.66
Pacanów 6 407  1 040  1 040  997  343  34.40
Solec-Zdrój 4 179  879  879  843  315  37.37
Stopnica 6 471  1 179  1 178  1 132  536  47.35
Tuczępy 3 073  492  492  470  141  30.00
Wiślica 4 746  746  746  706  232  32.86
Ogółem 61 505  11 698  11 697  11 277  3 149  27.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 2 447 77.71 21.70
KOZAK Wojciech 22 0.70 0.20
KURTYKA Halina Ewa 17 0.54 0.15
SORYS Stanisław Andrzej 3 0.10 0.03
OCZKOWICZ Beata 227 7.21 2.01
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 8 0.25 0.07
PAWLAK Mirosław Antoni 161 5.11 1.43
KAŁA Józef 7 0.22 0.06
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 250 7.94 2.22
DUTKA Bronisław 7 0.22 0.06