A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat jędrzejowski 

jędrzejowski
brak 1.03% 1.36% 1.70% 2.03% 2.36% 2.70% 3.03% 3.36% 3.69% 4.03%
danych 1.35% 1.69% 2.02% 2.35% 2.69% 3.02% 3.35% 3.68% 4.02% 4.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 898
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 895
Liczba ważnych kart:12 894
Frekwencja wyborcza:17.94%
Liczba głosów ważnych:12 308
% głosów ważnych:95.46%
Liczba głosów na listy komitetu:378
% 3.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Imielno 3 653  567  567  540  1.11
Jędrzejów 23 610  4 731  4 730  4 551  129  2.83
Małogoszcz 9 397  1 783  1 783  1 697  74  4.36
Nagłowice 4 177  618  618  584  1.03
Oksa 3 854  635  635  600  1.17
Sędziszów 10 640  1 960  1 960  1 870  80  4.28
Słupia 3 558  507  507  461  14  3.04
Sobków 6 867  1 146  1 146  1 093  33  3.02
Wodzisław 6 142  948  948  912  29  3.18
Ogółem 71 898  12 895  12 894  12 308  378  3.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOWIN Jarosław Adam 307 81.22 2.49
BIELAN Adam Jerzy 18 4.76 0.15
PUCHAŁA Jan 2 0.53 0.02
EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna 3 0.79 0.02
CIEŚLAK Michał 30 7.94 0.24
KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja 0 0.00 0.00
AUGUSTYN Paweł Piotr 4 1.06 0.03
JÓŹWIK Anna Irena 4 1.06 0.03
SADKIEWICZ Łukasz 5 1.32 0.04
TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria 5 1.32 0.04