A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat jędrzejowski 

jędrzejowski
brak 1.65% 1.85% 2.06% 2.26% 2.47% 2.67% 2.87% 3.08% 3.28% 3.49%
danych 1.84% 2.05% 2.25% 2.46% 2.66% 2.86% 3.07% 3.27% 3.48% 3.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 898
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 895
Liczba ważnych kart:12 894
Frekwencja wyborcza:17.94%
Liczba głosów ważnych:12 308
% głosów ważnych:95.46%
Liczba głosów na listy komitetu:305
% 2.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Imielno 3 653  567  567  540  1.67
Jędrzejów 23 610  4 731  4 730  4 551  95  2.09
Małogoszcz 9 397  1 783  1 783  1 697  47  2.77
Nagłowice 4 177  618  618  584  15  2.57
Oksa 3 854  635  635  600  18  3.00
Sędziszów 10 640  1 960  1 960  1 870  69  3.69
Słupia 3 558  507  507  461  13  2.82
Sobków 6 867  1 146  1 146  1 093  18  1.65
Wodzisław 6 142  948  948  912  21  2.30
Ogółem 71 898  12 895  12 894  12 308  305  2.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 125 40.98 1.02
BIŃCZYCKA Elżbieta 20 6.56 0.16
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 95 31.15 0.77
MARENIN Małgorzata Diana 22 7.21 0.18
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 3 0.98 0.02
ŻAK Monika Małgorzata 9 2.95 0.07
ZIMNIAK Robert Roman 0 0.00 0.00
MATHEA Anna Krystyna 4 1.31 0.03
WĄTROBA Sebastian Gabriel 20 6.56 0.16
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 7 2.30 0.06