A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat jędrzejowski 

jędrzejowski
brak 3.89% 4.28% 4.67% 5.07% 5.46% 5.85% 6.24% 6.63% 7.03% 7.42%
danych 4.27% 4.66% 5.06% 5.45% 5.84% 6.23% 6.62% 7.02% 7.41% 7.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 898
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 895
Liczba ważnych kart:12 894
Frekwencja wyborcza:17.94%
Liczba głosów ważnych:12 308
% głosów ważnych:95.46%
Liczba głosów na listy komitetu:771
% 6.26%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Imielno 3 653  567  567  540  21  3.89
Jędrzejów 23 610  4 731  4 730  4 551  297  6.53
Małogoszcz 9 397  1 783  1 783  1 697  103  6.07
Nagłowice 4 177  618  618  584  40  6.85
Oksa 3 854  635  635  600  38  6.33
Sędziszów 10 640  1 960  1 960  1 870  105  5.61
Słupia 3 558  507  507  461  36  7.81
Sobków 6 867  1 146  1 146  1 093  77  7.04
Wodzisław 6 142  948  948  912  54  5.92
Ogółem 71 898  12 895  12 894  12 308  771  6.26
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 252 32.68 2.05
BERKOWICZ Konrad Szczepan 229 29.70 1.86
LEWICKI Dawid Marian 103 13.36 0.84
JAMRO Szymon 30 3.89 0.24
SZTERLEJA Barbara Maria 10 1.30 0.08
CZARNEK Norbert Jerzy 6 0.78 0.05
BANDUŁA Magdalena Maria 19 2.46 0.15
RYŚ Anna Magdalena 24 3.11 0.19
SAWICKA Nina Anna 29 3.76 0.24
SZATAN Jarosław Kazimierz 69 8.95 0.56