A  A+ A+

Powiat jędrzejowski 

jędrzejowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 898
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 895
Liczba ważnych kart:12 894
Frekwencja wyborcza:17.94%
Liczba głosów ważnych:12 308
% głosów ważnych:95.46%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Imielno 3 653  567  567  540  0.00
Jędrzejów 23 610  4 731  4 730  4 551  0.00
Małogoszcz 9 397  1 783  1 783  1 697  0.00
Nagłowice 4 177  618  618  584  0.00
Oksa 3 854  635  635  600  0.00
Sędziszów 10 640  1 960  1 960  1 870  0.00
Słupia 3 558  507  507  461  0.00
Sobków 6 867  1 146  1 146  1 093  0.00
Wodzisław 6 142  948  948  912  0.00
Ogółem 71 898  12 895  12 894  12 308  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne