A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat konecki 

konecki
brak 2.01% 2.17% 2.32% 2.48% 2.64% 2.80% 2.95% 3.11% 3.27% 3.42%
danych 2.16% 2.31% 2.47% 2.63% 2.79% 2.94% 3.10% 3.26% 3.41% 3.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 267
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 614
Liczba ważnych kart:13 614
Frekwencja wyborcza:19.65%
Liczba głosów ważnych:13 029
% głosów ważnych:95.70%
Liczba głosów na listy komitetu:360
% 2.76%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Fałków 3 941  503  503  471  12  2.55
Gowarczów 3 849  631  631  596  16  2.68
Końskie 30 493  6 853  6 853  6 598  190  2.88
Radoszyce 7 407  1 298  1 298  1 243  36  2.90
Ruda Maleniecka 2 705  738  738  698  14  2.01
Słupia (Konecka) 2 814  487  487  469  12  2.56
Smyków 2 997  579  579  559  20  3.58
Stąporków 15 061  2 525  2 525  2 395  60  2.51
Ogółem 69 267  13 614  13 614  13 029  360  2.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOWIN Jarosław Adam 282 78.33 2.16
BIELAN Adam Jerzy 20 5.56 0.15
PUCHAŁA Jan 7 1.94 0.05
EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna 3 0.83 0.02
CIEŚLAK Michał 29 8.06 0.22
KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja 5 1.39 0.04
AUGUSTYN Paweł Piotr 2 0.56 0.02
JÓŹWIK Anna Irena 7 1.94 0.05
SADKIEWICZ Łukasz 1 0.28 0.01
TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria 4 1.11 0.03