A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat konecki 

konecki
brak 0.88% 1.08% 1.28% 1.48% 1.68% 1.88% 2.07% 2.27% 2.47% 2.67%
danych 1.07% 1.27% 1.47% 1.67% 1.87% 2.06% 2.26% 2.46% 2.66% 2.87%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 267
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 614
Liczba ważnych kart:13 614
Frekwencja wyborcza:19.65%
Liczba głosów ważnych:13 029
% głosów ważnych:95.70%
Liczba głosów na listy komitetu:256
% 1.96%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Fałków 3 941  503  503  471  1.27
Gowarczów 3 849  631  631  596  14  2.35
Końskie 30 493  6 853  6 853  6 598  142  2.15
Radoszyce 7 407  1 298  1 298  1 243  11  0.88
Ruda Maleniecka 2 705  738  738  698  20  2.87
Słupia (Konecka) 2 814  487  487  469  12  2.56
Smyków 2 997  579  579  559  1.25
Stąporków 15 061  2 525  2 525  2 395  44  1.84
Ogółem 69 267  13 614  13 614  13 029  256  1.96
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 127 49.61 0.97
BIŃCZYCKA Elżbieta 11 4.30 0.08
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 42 16.41 0.32
MARENIN Małgorzata Diana 10 3.91 0.08
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 5 1.95 0.04
ŻAK Monika Małgorzata 8 3.13 0.06
ZIMNIAK Robert Roman 0 0.00 0.00
MATHEA Anna Krystyna 2 0.78 0.02
WĄTROBA Sebastian Gabriel 44 17.19 0.34
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 7 2.73 0.05