A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat opatowski 

opatowski
brak 0.46% 0.64% 0.82% 1.00% 1.18% 1.36% 1.54% 1.72% 1.90% 2.08%
danych 0.63% 0.81% 0.99% 1.17% 1.35% 1.53% 1.71% 1.89% 2.07% 2.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 169
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 613
Liczba ważnych kart:10 612
Frekwencja wyborcza:23.50%
Liczba głosów ważnych:9 936
% głosów ważnych:93.63%
Liczba głosów na listy komitetu:105
% 1.06%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baćkowice 4 149  852  851  812  1.11
Iwaniska 5 637  1 323  1 323  1 231  20  1.62
Lipnik 4 641  779  779  741  10  1.35
Opatów 10 150  2 648  2 648  2 483  14  0.56
Ożarów 9 090  2 261  2 261  2 107  19  0.90
Sadowie 3 444  835  835  766  1.04
Tarłów 4 605  986  986  928  21  2.26
Wojciechowice 3 453  929  929  868  0.46
Ogółem 45 169  10 613  10 612  9 936  105  1.06
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 56 53.33 0.56
KLUSKA Łukasz Dominik 6 5.71 0.06
KENIG Jerzy 8 7.62 0.08
KASIŃSKI Szymon Witold 9 8.57 0.09
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 13 12.38 0.13
PROCHOWNIK Marlena Anna 2 1.90 0.02
DOBROWOLSKI Witold Jan 0 0.00 0.00
JEDYNAK Małgorzata 4 3.81 0.04
DĘBEK Monika Anna 2 1.90 0.02
KOBYLAS Krzysztof Piotr 5 4.76 0.05