A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat ostrowiecki 

ostrowiecki
brak 24.69% 26.19% 27.68% 29.18% 30.68% 32.18% 33.67% 35.17% 36.67% 38.16%
danych 26.18% 27.67% 29.17% 30.67% 32.17% 33.66% 35.16% 36.66% 38.15% 39.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:94 198
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 039
Liczba ważnych kart:17 038
Frekwencja wyborcza:18.09%
Liczba głosów ważnych:16 374
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:5 111
% 31.21%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostrowiec Świętokrzyski 59 718  11 490  11 489  11 153  3 446  30.90
Bałtów 3 085  654  654  582  148  25.43
Bodzechów 11 144  1 934  1 934  1 843  605  32.83
Ćmielów 6 327  1 012  1 012  960  237  24.69
Kunów 8 221  1 120  1 120  1 062  368  34.65
Waśniów 5 703  829  829  774  307  39.66
Ogółem 94 198  17 039  17 038  16 374  5 111  31.21
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEGUTKO Ryszard Antoni 1 171 22.91 7.15
DUDA Andrzej Sebastian 747 14.62 4.56
TERLECKI Ryszard Iwon 46 0.90 0.28
GOSIEWSKA Beata Barbara 2 219 43.42 13.55
MURZYN Leszek 134 2.62 0.82
PALUCH Anna 47 0.92 0.29
BARTUŚ Barbara Halina 25 0.49 0.15
PĘK Bogdan Marek 563 11.02 3.44
BUBULA Barbara Ewa 115 2.25 0.70
CZESAK Edward Stanisław 44 0.86 0.27