A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat pińczowski 

pińczowski
brak 0.16% 0.35% 0.53% 0.72% 0.90% 1.09% 1.27% 1.46% 1.64% 1.83%
danych 0.34% 0.52% 0.71% 0.89% 1.08% 1.26% 1.45% 1.63% 1.82% 2.01%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 550
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 091
Liczba ważnych kart:6 091
Frekwencja wyborcza:17.63%
Liczba głosów ważnych:5 847
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:83
% 1.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Działoszyce 4 431  649  649  623  0.64
Kije 3 745  648  648  615  0.49
Michałów 3 885  615  615  575  1.04
Pińczów 18 589  3 549  3 549  3 427  69  2.01
Złota 3 900  630  630  607  0.16
Ogółem 34 550  6 091  6 091  5 847  83  1.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 59 71.08 1.01
KLUSKA Łukasz Dominik 6 7.23 0.10
KENIG Jerzy 4 4.82 0.07
KASIŃSKI Szymon Witold 1 1.20 0.02
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 2 2.41 0.03
PROCHOWNIK Marlena Anna 3 3.61 0.05
DOBROWOLSKI Witold Jan 1 1.20 0.02
JEDYNAK Małgorzata 4 4.82 0.07
DĘBEK Monika Anna 1 1.20 0.02
KOBYLAS Krzysztof Piotr 2 2.41 0.03