A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat skarżyski 

skarżyski
brak 5.06% 5.80% 6.53% 7.27% 8.01% 8.75% 9.48% 10.22% 10.96% 11.69%
danych 5.79% 6.52% 7.26% 8.00% 8.74% 9.47% 10.21% 10.95% 11.68% 12.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 703
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 075
Liczba ważnych kart:14 073
Frekwencja wyborcza:21.42%
Liczba głosów ważnych:13 617
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:804
% 5.90%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Skarżysko-Kamienna 40 295  9 207  9 207  8 926  452  5.06
Bliżyn 7 055  1 223  1 223  1 176  75  6.38
Łączna 4 256  729  729  700  87  12.43
Skarżysko Kościelne 5 163  973  973  941  71  7.55
Suchedniów 8 934  1 943  1 941  1 874  119  6.35
Ogółem 65 703  14 075  14 073  13 617  804  5.90
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZIOBRO Zbigniew 497 61.82 3.65
WŁOSOWICZ Jacek Władysław 232 28.86 1.70
MULARCZYK Arkadiusz 17 2.11 0.12
SIARKA Edward 10 1.24 0.07
MALEC Lucyna 12 1.49 0.09
KIJ Beata Elżbieta 17 2.11 0.12
GILARSKI Mirosław Jan 1 0.12 0.01
GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata 1 0.12 0.01
KRAMARCZYK Andrzej Antoni 9 1.12 0.07
RAKOCZY Agnieszka Edyta 8 1.00 0.06