A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat skarżyski 

skarżyski
brak 1.86% 2.05% 2.23% 2.42% 2.60% 2.79% 2.98% 3.16% 3.35% 3.53%
danych 2.04% 2.22% 2.41% 2.59% 2.78% 2.97% 3.15% 3.34% 3.52% 3.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 703
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 075
Liczba ważnych kart:14 073
Frekwencja wyborcza:21.42%
Liczba głosów ważnych:13 617
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:453
% 3.33%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Skarżysko-Kamienna 40 295  9 207  9 207  8 926  309  3.46
Bliżyn 7 055  1 223  1 223  1 176  31  2.64
Łączna 4 256  729  729  700  13  1.86
Skarżysko Kościelne 5 163  973  973  941  35  3.72
Suchedniów 8 934  1 943  1 941  1 874  65  3.47
Ogółem 65 703  14 075  14 073  13 617  453  3.33
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOWIN Jarosław Adam 309 68.21 2.27
BIELAN Adam Jerzy 36 7.95 0.26
PUCHAŁA Jan 4 0.88 0.03
EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna 4 0.88 0.03
CIEŚLAK Michał 2 0.44 0.01
KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja 2 0.44 0.01
AUGUSTYN Paweł Piotr 3 0.66 0.02
JÓŹWIK Anna Irena 87 19.21 0.64
SADKIEWICZ Łukasz 0 0.00 0.00
TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria 6 1.32 0.04