A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat skarżyski 

skarżyski
brak 0.86% 1.07% 1.28% 1.49% 1.70% 1.91% 2.12% 2.33% 2.54% 2.75%
danych 1.06% 1.27% 1.48% 1.69% 1.90% 2.11% 2.32% 2.53% 2.74% 2.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 703
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 075
Liczba ważnych kart:14 073
Frekwencja wyborcza:21.42%
Liczba głosów ważnych:13 617
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:353
% 2.59%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Skarżysko-Kamienna 40 295  9 207  9 207  8 926  264  2.96
Bliżyn 7 055  1 223  1 223  1 176  28  2.38
Łączna 4 256  729  729  700  0.86
Skarżysko Kościelne 5 163  973  973  941  21  2.23
Suchedniów 8 934  1 943  1 941  1 874  34  1.81
Ogółem 65 703  14 075  14 073  13 617  353  2.59
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 198 56.09 1.45
BIŃCZYCKA Elżbieta 23 6.52 0.17
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 51 14.45 0.37
MARENIN Małgorzata Diana 14 3.97 0.10
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 7 1.98 0.05
ŻAK Monika Małgorzata 17 4.82 0.12
ZIMNIAK Robert Roman 6 1.70 0.04
MATHEA Anna Krystyna 6 1.70 0.04
WĄTROBA Sebastian Gabriel 25 7.08 0.18
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 6 1.70 0.04