A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat staszowski 

staszowski
brak 2.77% 3.65% 4.53% 5.41% 6.29% 7.18% 8.06% 8.94% 9.82% 10.70%
danych 3.64% 4.52% 5.40% 6.28% 7.17% 8.05% 8.93% 9.81% 10.69% 11.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 431
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 940
Liczba ważnych kart:10 939
Frekwencja wyborcza:18.10%
Liczba głosów ważnych:10 499
% głosów ważnych:95.98%
Liczba głosów na listy komitetu:887
% 8.45%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bogoria 6 383  969  969  922  66  7.16
Łubnice 3 525  475  475  455  17  3.74
Oleśnica 3 303  757  757  723  20  2.77
Osiek 6 341  1 097  1 097  1 063  44  4.14
Połaniec 9 828  1 924  1 924  1 837  147  8.00
Rytwiany 5 202  706  706  676  55  8.14
Staszów 21 841  4 176  4 175  4 032  467  11.58
Szydłów 4 008  836  836  791  71  8.98
Ogółem 60 431  10 940  10 939  10 499  887  8.45
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SENYSZYN Joanna 317 35.74 3.02
SZEJNA Andrzej Jan 213 24.01 2.03
ŻURAWSKI Maciej Stanisław 23 2.59 0.22
JASKIERNIA Jerzy Andrzej 274 30.89 2.61
PIETRZYK Sławomir Jan 9 1.01 0.09
ROMANOWSKA Irena Anna 20 2.25 0.19
BERNAT Franciszek Jan 1 0.11 0.01
ORKISZ Jan 10 1.13 0.10
BARTEL Barbara 7 0.79 0.07
BIESIADA Dominika Anna 13 1.47 0.12