A  A+ A+

Powiat staszowski 

staszowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 431
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 940
Liczba ważnych kart:10 939
Frekwencja wyborcza:18.10%
Liczba głosów ważnych:10 499
% głosów ważnych:95.98%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bogoria 6 383  969  969  922  0.00
Łubnice 3 525  475  475  455  0.00
Oleśnica 3 303  757  757  723  0.00
Osiek 6 341  1 097  1 097  1 063  0.00
Połaniec 9 828  1 924  1 924  1 837  0.00
Rytwiany 5 202  706  706  676  0.00
Staszów 21 841  4 176  4 175  4 032  0.00
Szydłów 4 008  836  836  791  0.00
Ogółem 60 431  10 940  10 939  10 499  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne