A  A+ A+

Powiat włoszczowski 

włoszczowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 226
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 118
Liczba ważnych kart:7 116
Frekwencja wyborcza:18.62%
Liczba głosów ważnych:6 830
% głosów ważnych:95.98%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kluczewsko 4 278  726  726  695  0.00
Krasocin 8 683  1 570  1 570  1 498  0.00
Moskorzew 2 362  474  473  452  0.00
Radków 2 156  323  323  308  0.00
Secemin 4 146  594  594  561  0.00
Włoszczowa 16 601  3 431  3 430  3 316  0.00
Ogółem 38 226  7 118  7 116  6 830  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne