A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat bartoszycki 

bartoszycki
brak 1.89% 2.15% 2.40% 2.66% 2.92% 3.18% 3.43% 3.69% 3.95% 4.20%
danych 2.14% 2.39% 2.65% 2.91% 3.17% 3.42% 3.68% 3.94% 4.19% 4.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 357
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 162
Liczba ważnych kart:7 162
Frekwencja wyborcza:14.22%
Liczba głosów ważnych:6 841
% głosów ważnych:95.52%
Liczba głosów na listy komitetu:201
% 2.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bartoszyce 20 312  3 903  3 903  3 763  104  2.76
Górowo Iławeckie 3 530  494  494  477  1.89
Bartoszyce 8 807  1 040  1 040  989  34  3.44
Bisztynek 5 431  526  526  500  12  2.40
Górowo Iławeckie 6 915  657  657  596  19  3.19
Sępopol 5 362  542  542  516  23  4.46
Ogółem 50 357  7 162  7 162  6 841  201  2.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 73 36.32 1.07
WIRSKA Elżbieta Ewa 27 13.43 0.39
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 15 7.46 0.22
TARGOŃSKI Robert 14 6.97 0.20
ZDRODOWSKA Honorata 14 6.97 0.20
ŁUCKIEWICZ Adrian 4 1.99 0.06
WITKOWSKI Henryk 11 5.47 0.16
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 15 7.46 0.22
RUDNICKA Aleksandra Helena 17 8.46 0.25
NOWACKI Robert Krzysztof 11 5.47 0.16