A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat bartoszycki 

bartoszycki
brak 2.52% 3.19% 3.86% 4.53% 5.20% 5.88% 6.55% 7.22% 7.89% 8.56%
danych 3.18% 3.85% 4.52% 5.19% 5.87% 6.54% 7.21% 7.88% 8.55% 9.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 357
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 162
Liczba ważnych kart:7 162
Frekwencja wyborcza:14.22%
Liczba głosów ważnych:6 841
% głosów ważnych:95.52%
Liczba głosów na listy komitetu:346
% 5.06%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bartoszyce 20 312  3 903  3 903  3 763  180  4.78
Górowo Iławeckie 3 530  494  494  477  12  2.52
Bartoszyce 8 807  1 040  1 040  989  55  5.56
Bisztynek 5 431  526  526  500  26  5.20
Górowo Iławeckie 6 915  657  657  596  55  9.23
Sępopol 5 362  542  542  516  18  3.49
Ogółem 50 357  7 162  7 162  6 841  346  5.06
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 59 17.05 0.86
WORONIECKI Mirosław 8 2.31 0.12
ANTOSIK Maja Edyta 52 15.03 0.76
LESZCZYŃSKI Robert 14 4.05 0.20
KWAŚNIEWSKA Jolanta 116 33.53 1.70
GROMADZKI Sławomir 3 0.87 0.04
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 7 2.02 0.10
ŻEBROWSKI Kamil 11 3.18 0.16
HOŁUSZKO Ewa Maria 9 2.60 0.13
PENKALSKI Wojciech Adam 67 19.36 0.98