A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat bartoszycki 

bartoszycki
brak 0.17% 0.27% 0.37% 0.47% 0.57% 0.67% 0.76% 0.86% 0.96% 1.06%
danych 0.26% 0.36% 0.46% 0.56% 0.66% 0.75% 0.85% 0.95% 1.05% 1.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 357
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 162
Liczba ważnych kart:7 162
Frekwencja wyborcza:14.22%
Liczba głosów ważnych:6 841
% głosów ważnych:95.52%
Liczba głosów na listy komitetu:34
% 0.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bartoszyce 20 312  3 903  3 903  3 763  17  0.45
Górowo Iławeckie 3 530  494  494  477  0.21
Bartoszyce 8 807  1 040  1 040  989  0.51
Bisztynek 5 431  526  526  500  0.80
Górowo Iławeckie 6 915  657  657  596  0.17
Sępopol 5 362  542  542  516  1.16
Ogółem 50 357  7 162  7 162  6 841  34  0.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 7 20.59 0.10
ANDRUKIEWICZ Marta 3 8.82 0.04
CYBULKO Marek 4 11.76 0.06
RADZISZEWSKI Adrian 2 5.88 0.03
KALINOWSKI Adam 7 20.59 0.10
ŁOCHNICKA Katarzyna 4 11.76 0.06
RADZISZEWSKA Dorota 7 20.59 0.10