A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat braniewski 

braniewski
brak 0.65% 0.94% 1.23% 1.52% 1.81% 2.11% 2.40% 2.69% 2.98% 3.27%
danych 0.93% 1.22% 1.51% 1.80% 2.10% 2.39% 2.68% 2.97% 3.26% 3.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 821
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 617
Liczba ważnych kart:5 617
Frekwencja wyborcza:16.13%
Liczba głosów ważnych:5 358
% głosów ważnych:95.39%
Liczba głosów na listy komitetu:63
% 1.18%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Braniewo 13 934  2 858  2 858  2 739  25  0.91
Braniewo 4 968  650  650  612  0.65
Frombork 3 269  568  568  535  1.50
Lelkowo 2 534  315  315  308  1.95
Pieniężno 5 575  696  696  656  1.07
Płoskinia 2 075  262  262  253  3.56
Wilczęta 2 466  268  268  255  1.57
Ogółem 34 821  5 617  5 617  5 358  63  1.18
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 20 31.75 0.37
ANDRUSZKIEWICZ Adam 9 14.29 0.17
RYKACZEWSKI Dawid 6 9.52 0.11
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 7 11.11 0.13
BAŃKOWSKA Krystyna 0 0.00 0.00
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 2 3.17 0.04
SZURMIEJ Ilona Agata 6 9.52 0.11
TOMCZUK Ewa 5 7.94 0.09
SUPIŃSKA Emilia Anna 3 4.76 0.06
WYSOCKI Kamil Michał 5 7.94 0.09