A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat działdowski 

działdowski
brak 6.78% 7.32% 7.86% 8.39% 8.93% 9.47% 10.01% 10.55% 11.08% 11.62%
danych 7.31% 7.85% 8.38% 8.92% 9.46% 10.00% 10.54% 11.07% 11.61% 12.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 758
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 599
Liczba ważnych kart:7 599
Frekwencja wyborcza:14.40%
Liczba głosów ważnych:7 250
% głosów ważnych:95.41%
Liczba głosów na listy komitetu:760
% 10.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Działdowo 17 514  3 118  3 118  3 001  365  12.16
Działdowo 7 493  795  795  761  78  10.25
Iłowo-Osada 5 686  704  704  643  69  10.73
Lidzbark 11 692  1 621  1 621  1 559  153  9.81
Płośnica 4 695  460  460  431  37  8.58
Rybno 5 678  901  901  855  58  6.78
Ogółem 52 758  7 599  7 599  7 250  760  10.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWIŃSKI Tadeusz 537 70.66 7.41
BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 58 7.63 0.80
CZYKWIN Eugeniusz 11 1.45 0.15
MAŃKUT Władysław 43 5.66 0.59
KIERES-SALAMOŃSKI Ilona 23 3.03 0.32
PIASECKA Izabela Agnieszka 24 3.16 0.33
JESIEŃ Anna Marta 34 4.47 0.47
ŁADA Robert 18 2.37 0.25
TOPCZYŁKO Bożena 3 0.39 0.04
BAGAN Bożena Waleria 9 1.18 0.12