A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat działdowski 

działdowski
brak 3.58% 3.85% 4.13% 4.40% 4.68% 4.95% 5.22% 5.50% 5.77% 6.05%
danych 3.84% 4.12% 4.39% 4.67% 4.94% 5.21% 5.49% 5.76% 6.04% 6.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 758
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 599
Liczba ważnych kart:7 599
Frekwencja wyborcza:14.40%
Liczba głosów ważnych:7 250
% głosów ważnych:95.41%
Liczba głosów na listy komitetu:382
% 5.27%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Działdowo 17 514  3 118  3 118  3 001  169  5.63
Działdowo 7 493  795  795  761  32  4.20
Iłowo-Osada 5 686  704  704  643  23  3.58
Lidzbark 11 692  1 621  1 621  1 559  79  5.07
Płośnica 4 695  460  460  431  25  5.80
Rybno 5 678  901  901  855  54  6.32
Ogółem 52 758  7 599  7 599  7 250  382  5.27
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WYRĘBEK Andrzej Piotr 208 54.45 2.87
MEGER Adrian Franciszek 25 6.54 0.34
FILIPOWICZ Mariusz Robert 30 7.85 0.41
WINOWSKA Urszula 15 3.93 0.21
GONCZARUK Paweł 17 4.45 0.23
GOŁASZEWSKA Małgorzata 17 4.45 0.23
SZYDLARSKI Michał 15 3.93 0.21
SIDZ Agata 22 5.76 0.30
MICHALIK Paweł Jakub 13 3.40 0.18
KLUSKIEWICZ Anna Maria 20 5.24 0.28