A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat ełcki 

ełcki
brak 22.44% 23.70% 24.97% 26.23% 27.49% 28.76% 30.02% 31.28% 32.54% 33.81%
danych 23.69% 24.96% 26.22% 27.48% 28.75% 30.01% 31.27% 32.53% 33.80% 35.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 153
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 090
Liczba ważnych kart:11 090
Frekwencja wyborcza:16.04%
Liczba głosów ważnych:10 723
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:3 544
% 33.05%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ełk 46 091  8 475  8 475  8 232  2 887  35.07
Ełk 8 545  1 104  1 104  1 062  310  29.19
Kalinowo 5 461  540  540  499  112  22.44
Prostki 5 920  632  632  605  157  25.95
Stare Juchy 3 136  339  339  325  78  24.00
Ogółem 69 153  11 090  11 090  10 723  3 544  33.05
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KARSKI Karol Adam 2 168 61.17 20.22
PIONTKOWSKI Dariusz 193 5.45 1.80
ARENT Iwona Ewa 209 5.90 1.95
BABALSKI Zbigniew 41 1.16 0.38
KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna 291 8.21 2.71
SZMIT Jerzy 238 6.72 2.22
MUZYK Agnieszka Barbara 50 1.41 0.47
SIEKIERKO Łukasz 60 1.69 0.56
ANTYPIUK Beata 16 0.45 0.15
ZIELIŃSKI Jarosław 278 7.84 2.59