A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat giżycki 

giżycki
brak 0.34% 0.52% 0.69% 0.87% 1.04% 1.22% 1.39% 1.57% 1.74% 1.92%
danych 0.51% 0.68% 0.86% 1.03% 1.21% 1.38% 1.56% 1.73% 1.91% 2.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 687
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 881
Liczba ważnych kart:7 878
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:7 589
% głosów ważnych:96.33%
Liczba głosów na listy komitetu:96
% 1.26%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Giżycko 24 298  5 057  5 055  4 914  56  1.14
Giżycko 6 596  908  908  872  12  1.38
Kruklanki 2 524  275  275  267  0.75
Miłki 3 108  308  308  292  0.34
Ryn 4 861  569  569  527  10  1.90
Wydminy 5 300  764  763  717  15  2.09
Ogółem 46 687  7 881  7 878  7 589  96  1.26
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 38 39.58 0.50
ANDRUSZKIEWICZ Adam 14 14.58 0.18
RYKACZEWSKI Dawid 5 5.21 0.07
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 7 7.29 0.09
BAŃKOWSKA Krystyna 3 3.13 0.04
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 5 5.21 0.07
SZURMIEJ Ilona Agata 9 9.38 0.12
TOMCZUK Ewa 2 2.08 0.03
SUPIŃSKA Emilia Anna 8 8.33 0.11
WYSOCKI Kamil Michał 5 5.21 0.07