A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat iławski 

iławski
brak 4.13% 5.44% 6.75% 8.06% 9.37% 10.69% 12.00% 13.31% 14.62% 15.93%
danych 5.43% 6.74% 8.05% 9.36% 10.68% 11.99% 13.30% 14.61% 15.92% 17.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 809
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 811
Liczba ważnych kart:11 808
Frekwencja wyborcza:16.00%
Liczba głosów ważnych:11 222
% głosów ważnych:95.04%
Liczba głosów na listy komitetu:864
% 7.70%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Iława 27 700  5 717  5 715  5 476  226  4.13
Lubawa 7 575  1 402  1 401  1 321  73  5.53
Iława 9 692  1 206  1 206  1 146  156  13.61
Kisielice 4 916  542  542  497  76  15.29
Lubawa 8 166  1 269  1 269  1 189  205  17.24
Susz 10 093  1 113  1 113  1 058  96  9.07
Zalewo 5 667  562  562  535  32  5.98
Ogółem 73 809  11 811  11 808  11 222  864  7.70
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻELICHOWSKI Stanisław 640 74.07 5.70
BORAWSKI Edmund 28 3.24 0.25
BASZKO Mieczysław Kazimierz 5 0.58 0.04
ŻYLIŃSKI Wiesław 63 7.29 0.56
BIELAWSKA Barbara 38 4.40 0.34
WŁODKOWSKI Zbigniew 5 0.58 0.04
BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 19 2.20 0.17
JASKULSKA Sylwia Monika 29 3.36 0.26
ZYSK Danuta 23 2.66 0.20
DZIERZGOWSKI Wojciech 14 1.62 0.12