A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat nidzicki 

nidzicki
brak 0.00% 0.08% 0.16% 0.24% 0.32% 0.40% 0.47% 0.55% 0.63% 0.71%
danych 0.07% 0.15% 0.23% 0.31% 0.39% 0.46% 0.54% 0.62% 0.70% 0.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:26 809
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 709
Liczba ważnych kart:3 709
Frekwencja wyborcza:13.83%
Liczba głosów ważnych:3 580
% głosów ważnych:96.52%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 0.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Janowiec Kościelny 2 651  356  356  345  0.29
Janowo 2 164  313  313  304  0.00
Kozłowo 4 794  408  408  380  0.79
Nidzica 17 200  2 632  2 632  2 551  13  0.51
Ogółem 26 809  3 709  3 709  3 580  17  0.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 5 29.41 0.14
ANDRUKIEWICZ Marta 3 17.65 0.08
CYBULKO Marek 0 0.00 0.00
RADZISZEWSKI Adrian 0 0.00 0.00
KALINOWSKI Adam 1 5.88 0.03
ŁOCHNICKA Katarzyna 3 17.65 0.08
RADZISZEWSKA Dorota 5 29.41 0.14