A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat nidzicki 

nidzicki
brak 32.57% 33.02% 33.48% 33.93% 34.39% 34.84% 35.29% 35.75% 36.20% 36.66%
danych 33.01% 33.47% 33.92% 34.38% 34.83% 35.28% 35.74% 36.19% 36.65% 37.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:26 809
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 709
Liczba ważnych kart:3 709
Frekwencja wyborcza:13.83%
Liczba głosów ważnych:3 580
% głosów ważnych:96.52%
Liczba głosów na listy komitetu:1 222
% 34.13%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Janowiec Kościelny 2 651  356  356  345  126  36.52
Janowo 2 164  313  313  304  99  32.57
Kozłowo 4 794  408  408  380  141  37.11
Nidzica 17 200  2 632  2 632  2 551  856  33.56
Ogółem 26 809  3 709  3 709  3 580  1 222  34.13
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KARSKI Karol Adam 730 59.74 20.39
PIONTKOWSKI Dariusz 33 2.70 0.92
ARENT Iwona Ewa 245 20.05 6.84
BABALSKI Zbigniew 27 2.21 0.75
KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna 31 2.54 0.87
SZMIT Jerzy 88 7.20 2.46
MUZYK Agnieszka Barbara 15 1.23 0.42
SIEKIERKO Łukasz 5 0.41 0.14
ANTYPIUK Beata 5 0.41 0.14
ZIELIŃSKI Jarosław 43 3.52 1.20