A  A+ A+

Powiat ostródzki 

ostródzki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 232
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 574
Liczba ważnych kart:12 571
Frekwencja wyborcza:14.93%
Liczba głosów ważnych:12 011
% głosów ważnych:95.55%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostróda 27 158  5 513  5 511  5 278  0.00
Dąbrówno 3 421  412  412  387  0.00
Grunwald 4 380  384  384  369  0.00
Łukta 3 556  355  355  337  0.00
Małdyty 5 102  475  475  465  0.00
Miłakowo 4 550  456  456  427  0.00
Miłomłyn 4 085  533  532  500  0.00
Morąg 19 726  2 786  2 786  2 679  0.00
Ostróda 12 254  1 660  1 660  1 569  0.00
Ogółem 84 232  12 574  12 571  12 011  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne