A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat ostródzki 

ostródzki
brak 21.29% 23.17% 25.04% 26.92% 28.79% 30.67% 32.55% 34.42% 36.30% 38.17%
danych 23.16% 25.03% 26.91% 28.78% 30.66% 32.54% 34.41% 36.29% 38.16% 40.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 232
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 574
Liczba ważnych kart:12 571
Frekwencja wyborcza:14.93%
Liczba głosów ważnych:12 011
% głosów ważnych:95.55%
Liczba głosów na listy komitetu:3 448
% 28.71%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostróda 27 158  5 513  5 511  5 278  1 594  30.20
Dąbrówno 3 421  412  412  387  155  40.05
Grunwald 4 380  384  384  369  88  23.85
Łukta 3 556  355  355  337  76  22.55
Małdyty 5 102  475  475  465  99  21.29
Miłakowo 4 550  456  456  427  161  37.70
Miłomłyn 4 085  533  532  500  127  25.40
Morąg 19 726  2 786  2 786  2 679  648  24.19
Ostróda 12 254  1 660  1 660  1 569  500  31.87
Ogółem 84 232  12 574  12 571  12 011  3 448  28.71
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KARSKI Karol Adam 1 173 34.02 9.77
PIONTKOWSKI Dariusz 57 1.65 0.47
ARENT Iwona Ewa 173 5.02 1.44
BABALSKI Zbigniew 1 688 48.96 14.05
KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna 85 2.47 0.71
SZMIT Jerzy 106 3.07 0.88
MUZYK Agnieszka Barbara 31 0.90 0.26
SIEKIERKO Łukasz 32 0.93 0.27
ANTYPIUK Beata 17 0.49 0.14
ZIELIŃSKI Jarosław 86 2.49 0.72