A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat piski 

piski
brak 1.80% 2.03% 2.26% 2.48% 2.71% 2.94% 3.17% 3.40% 3.62% 3.85%
danych 2.02% 2.25% 2.47% 2.70% 2.93% 3.16% 3.39% 3.61% 3.84% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 146
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 804
Liczba ważnych kart:7 804
Frekwencja wyborcza:16.91%
Liczba głosów ważnych:7 513
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:207
% 2.76%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biała Piska 9 517  1 263  1 263  1 201  49  4.08
Orzysz 7 552  1 278  1 278  1 219  22  1.80
Pisz 22 037  3 856  3 856  3 746  93  2.48
Ruciane-Nida 7 040  1 407  1 407  1 347  43  3.19
Ogółem 46 146  7 804  7 804  7 513  207  2.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 79 38.16 1.05
WIRSKA Elżbieta Ewa 32 15.46 0.43
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 7 3.38 0.09
TARGOŃSKI Robert 15 7.25 0.20
ZDRODOWSKA Honorata 8 3.86 0.11
ŁUCKIEWICZ Adrian 6 2.90 0.08
WITKOWSKI Henryk 23 11.11 0.31
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 7 3.38 0.09
RUDNICKA Aleksandra Helena 15 7.25 0.20
NOWACKI Robert Krzysztof 15 7.25 0.20