A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat piski 

piski
brak 21.49% 22.74% 23.98% 25.23% 26.48% 27.73% 28.97% 30.22% 31.47% 32.71%
danych 22.73% 23.97% 25.22% 26.47% 27.72% 28.96% 30.21% 31.46% 32.70% 33.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 146
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 804
Liczba ważnych kart:7 804
Frekwencja wyborcza:16.91%
Liczba głosów ważnych:7 513
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:2 287
% 30.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biała Piska 9 517  1 263  1 263  1 201  354  29.48
Orzysz 7 552  1 278  1 278  1 219  262  21.49
Pisz 22 037  3 856  3 856  3 746  1 272  33.96
Ruciane-Nida 7 040  1 407  1 407  1 347  399  29.62
Ogółem 46 146  7 804  7 804  7 513  2 287  30.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KARSKI Karol Adam 1 124 49.15 14.96
PIONTKOWSKI Dariusz 385 16.83 5.12
ARENT Iwona Ewa 182 7.96 2.42
BABALSKI Zbigniew 46 2.01 0.61
KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna 64 2.80 0.85
SZMIT Jerzy 212 9.27 2.82
MUZYK Agnieszka Barbara 81 3.54 1.08
SIEKIERKO Łukasz 33 1.44 0.44
ANTYPIUK Beata 16 0.70 0.21
ZIELIŃSKI Jarosław 144 6.30 1.92