A  A+ A+

Komitet Wyborczy Samoobrona

Powiat gołdapski 

gołdapski
brak 0.18% 0.33% 0.48% 0.63% 0.78% 0.94% 1.09% 1.24% 1.39% 1.54%
danych 0.32% 0.47% 0.62% 0.77% 0.93% 1.08% 1.23% 1.38% 1.53% 1.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 075
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 814
Liczba ważnych kart:2 814
Frekwencja wyborcza:12.75%
Liczba głosów ważnych:2 723
% głosów ważnych:96.77%
Liczba głosów na listy komitetu:9
% 0.33%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Banie Mazurskie 3 302  314  314  294  0.34
Dubeninki 2 551  244  244  237  1.69
Gołdap 16 222  2 256  2 256  2 192  0.18
Ogółem 22 075  2 814  2 814  2 723  0.33
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PERKOWSKI Jan 2 22.22 0.07
PISZCZATOWSKA Katarzyna 0 0.00 0.00
WRÓBLEWSKI Kazimierz 0 0.00 0.00
JAGŁOWSKA Anna 1 11.11 0.04
RÓŻAŃSKI Sławomir Andrzej 2 22.22 0.07
MIKUCKI Leszek 0 0.00 0.00
PIETRZAK Ewa 3 33.33 0.11
JAGŁOWSKI Dariusz Stanisław 1 11.11 0.04
MAJCHRZAK Andrzej Józef 0 0.00 0.00