A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat gołdapski 

gołdapski
brak 13.08% 13.81% 14.55% 15.28% 16.01% 16.75% 17.48% 18.21% 18.94% 19.68%
danych 13.80% 14.54% 15.27% 16.00% 16.74% 17.47% 18.20% 18.93% 19.67% 20.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 075
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 814
Liczba ważnych kart:2 814
Frekwencja wyborcza:12.75%
Liczba głosów ważnych:2 723
% głosów ważnych:96.77%
Liczba głosów na listy komitetu:453
% 16.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Banie Mazurskie 3 302  314  314  294  60  20.41
Dubeninki 2 551  244  244  237  31  13.08
Gołdap 16 222  2 256  2 256  2 192  362  16.51
Ogółem 22 075  2 814  2 814  2 723  453  16.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWIŃSKI Tadeusz 386 85.21 14.18
BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 17 3.75 0.62
CZYKWIN Eugeniusz 10 2.21 0.37
MAŃKUT Władysław 2 0.44 0.07
KIERES-SALAMOŃSKI Ilona 3 0.66 0.11
PIASECKA Izabela Agnieszka 7 1.55 0.26
JESIEŃ Anna Marta 1 0.22 0.04
ŁADA Robert 2 0.44 0.07
TOPCZYŁKO Bożena 18 3.97 0.66
BAGAN Bożena Waleria 7 1.55 0.26