A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat gołdapski 

gołdapski
brak 0.34% 0.36% 0.37% 0.39% 0.40% 0.42% 0.44% 0.45% 0.47% 0.48%
danych 0.35% 0.36% 0.38% 0.39% 0.41% 0.43% 0.44% 0.46% 0.47% 0.5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 075
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 814
Liczba ważnych kart:2 814
Frekwencja wyborcza:12.75%
Liczba głosów ważnych:2 723
% głosów ważnych:96.77%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 0.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Banie Mazurskie 3 302  314  314  294  0.34
Dubeninki 2 551  244  244  237  0.42
Gołdap 16 222  2 256  2 256  2 192  11  0.50
Ogółem 22 075  2 814  2 814  2 723  13  0.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 6 46.15 0.22
ANDRUKIEWICZ Marta 2 15.38 0.07
CYBULKO Marek 0 0.00 0.00
RADZISZEWSKI Adrian 1 7.69 0.04
KALINOWSKI Adam 0 0.00 0.00
ŁOCHNICKA Katarzyna 3 23.08 0.11
RADZISZEWSKA Dorota 1 7.69 0.04