A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 

czarnkowsko-trzcianecki
brak 2.10% 2.43% 2.76% 3.09% 3.42% 3.75% 4.08% 4.41% 4.74% 5.07%
danych 2.42% 2.75% 3.08% 3.41% 3.74% 4.07% 4.40% 4.73% 5.06% 5.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 258
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 970
Liczba ważnych kart:11 970
Frekwencja wyborcza:17.28%
Liczba głosów ważnych:11 394
% głosów ważnych:95.19%
Liczba głosów na listy komitetu:372
% 3.26%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czarnków 9 065  2 097  2 097  2 000  65  3.25
Czarnków 8 718  1 383  1 383  1 306  47  3.60
Drawsko 4 763  731  731  701  24  3.42
Krzyż Wielkopolski 7 034  1 088  1 088  1 045  28  2.68
Lubasz 5 742  999  999  961  32  3.33
Połajewo 4 849  775  775  723  30  4.15
Trzcianka 19 073  3 332  3 332  3 196  67  2.10
Wieleń 10 014  1 565  1 565  1 462  79  5.40
Ogółem 69 258  11 970  11 970  11 394  372  3.26
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DERA Andrzej Mikołaj 113 30.38 0.99
TOMCZAK Witold Stanisław 81 21.77 0.71
PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna 29 7.80 0.25
JĘDRECKA Jolanta Janina 35 9.41 0.31
PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał 12 3.23 0.11
MYKYTYN Anna Beata 16 4.30 0.14
SOBKOWIAK Łukasz Wojciech 21 5.65 0.18
DOBOSZ Małgorzata Agnieszka 28 7.53 0.25
CHĄDZYŃSKA Małgorzata 16 4.30 0.14
MASŁOWSKI Arkadiusz 21 5.65 0.18