A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 

czarnkowsko-trzcianecki
brak 1.78% 1.91% 2.04% 2.18% 2.31% 2.44% 2.57% 2.70% 2.84% 2.97%
danych 1.90% 2.03% 2.17% 2.30% 2.43% 2.56% 2.69% 2.83% 2.96% 3.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 258
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 970
Liczba ważnych kart:11 970
Frekwencja wyborcza:17.28%
Liczba głosów ważnych:11 394
% głosów ważnych:95.19%
Liczba głosów na listy komitetu:276
% 2.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czarnków 9 065  2 097  2 097  2 000  62  3.10
Czarnków 8 718  1 383  1 383  1 306  37  2.83
Drawsko 4 763  731  731  701  16  2.28
Krzyż Wielkopolski 7 034  1 088  1 088  1 045  23  2.20
Lubasz 5 742  999  999  961  22  2.29
Połajewo 4 849  775  775  723  19  2.63
Trzcianka 19 073  3 332  3 332  3 196  57  1.78
Wieleń 10 014  1 565  1 565  1 462  40  2.74
Ogółem 69 258  11 970  11 970  11 394  276  2.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIPIŃSKI Dariusz Tadeusz 122 44.20 1.07
FRANKIEWICZ Joanna Dorota 27 9.78 0.24
MIRECKA-KATULSKA Agnieszka 7 2.54 0.06
MICHALAK Agnieszka 26 9.42 0.23
PIECHOWIAK Grzegorz 44 15.94 0.39
BRĘCZEWSKA Andżelika 7 2.54 0.06
STRZYŻEWSKI Rafał 3 1.09 0.03
JARMUSZKIEWICZ Krystian 3 1.09 0.03
GÓRECKI Robert Jarosław 19 6.88 0.17
BARYS Elżbieta Krystyna 18 6.52 0.16