A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 

czarnkowsko-trzcianecki
brak 0.38% 0.51% 0.65% 0.78% 0.92% 1.05% 1.18% 1.32% 1.45% 1.59%
danych 0.50% 0.64% 0.77% 0.91% 1.04% 1.17% 1.31% 1.44% 1.58% 1.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 258
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 970
Liczba ważnych kart:11 970
Frekwencja wyborcza:17.28%
Liczba głosów ważnych:11 394
% głosów ważnych:95.19%
Liczba głosów na listy komitetu:116
% 1.02%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czarnków 9 065  2 097  2 097  2 000  17  0.85
Czarnków 8 718  1 383  1 383  1 306  0.38
Drawsko 4 763  731  731  701  1.14
Krzyż Wielkopolski 7 034  1 088  1 088  1 045  18  1.72
Lubasz 5 742  999  999  961  11  1.14
Połajewo 4 849  775  775  723  11  1.52
Trzcianka 19 073  3 332  3 332  3 196  32  1.00
Wieleń 10 014  1 565  1 565  1 462  14  0.96
Ogółem 69 258  11 970  11 970  11 394  116  1.02
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JÓZWIAK Bartosz 32 27.59 0.28
WITZBERG Maciej 18 15.52 0.16
WIŚNIEWSKI Maciej 17 14.66 0.15
BŁOSZYK Klaudia Justyna 9 7.76 0.08
JANUSZ Agata Joanna 10 8.62 0.09
JANKOWSKI Maciej Filip 5 4.31 0.04
TOMASZEWSKA Agnieszka 18 15.52 0.16
SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka 2 1.72 0.02
HANC Tomasz Ryszard 5 4.31 0.04