A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat kępiński 

kępiński
brak 0.42% 0.57% 0.72% 0.87% 1.02% 1.17% 1.31% 1.46% 1.61% 1.76%
danych 0.56% 0.71% 0.86% 1.01% 1.16% 1.30% 1.45% 1.60% 1.75% 1.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:44 736
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 945
Liczba ważnych kart:10 945
Frekwencja wyborcza:24.47%
Liczba głosów ważnych:10 514
% głosów ważnych:96.06%
Liczba głosów na listy komitetu:63
% 0.60%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranów 6 096  1 487  1 487  1 416  0.42
Bralin 4 634  1 172  1 172  1 122  0.53
Kępno 19 757  5 335  5 335  5 166  22  0.43
Łęka Opatowska 4 154  951  951  902  0.67
Perzów 3 066  511  511  494  1.01
Rychtal 3 172  615  615  575  11  1.91
Trzcinica 3 857  874  874  839  0.83
Ogółem 44 736  10 945  10 945  10 514  63  0.60
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JÓZWIAK Bartosz 29 46.03 0.28
WITZBERG Maciej 7 11.11 0.07
WIŚNIEWSKI Maciej 5 7.94 0.05
BŁOSZYK Klaudia Justyna 6 9.52 0.06
JANUSZ Agata Joanna 4 6.35 0.04
JANKOWSKI Maciej Filip 2 3.17 0.02
TOMASZEWSKA Agnieszka 6 9.52 0.06
SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka 3 4.76 0.03
HANC Tomasz Ryszard 1 1.59 0.01