A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat międzychodzki 

międzychodzki
brak 3.54% 3.87% 4.21% 4.54% 4.87% 5.21% 5.54% 5.87% 6.20% 6.54%
danych 3.86% 4.20% 4.53% 4.86% 5.20% 5.53% 5.86% 6.19% 6.53% 6.87%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 199
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 866
Liczba ważnych kart:4 866
Frekwencja wyborcza:16.66%
Liczba głosów ważnych:4 585
% głosów ważnych:94.23%
Liczba głosów na listy komitetu:275
% 6.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chrzypsko Wielkie 2 654  407  407  386  15  3.89
Kwilcz 4 869  771  771  706  25  3.54
Międzychód 14 708  2 594  2 594  2 445  168  6.87
Sieraków 6 968  1 094  1 094  1 048  67  6.39
Ogółem 29 199  4 866  4 866  4 585  275  6.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOPACZ Zygmunt Bolesław 139 50.55 3.03
ADAMCZAK Michał Marek 39 14.18 0.85
ŻUPAŃSKA-ADAMIAK Janina 11 4.00 0.24
RYBARCZYK Tomasz 18 6.55 0.39
SZYMAŃSKI Kasper Jakub 17 6.18 0.37
KURASZKIEWICZ Joanna Małgorzata 5 1.82 0.11
INDRZEJCZAK Dawid 3 1.09 0.07
OSTASZEWSKA Agata Jadwiga 11 4.00 0.24
WAWRZYNIAK Piotr Bogusław 7 2.55 0.15
CZYŻ Natalia Maria 25 9.09 0.55