A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat obornicki 

obornicki
brak 3.72% 3.96% 4.20% 4.44% 4.68% 4.92% 5.15% 5.39% 5.63% 5.87%
danych 3.95% 4.19% 4.43% 4.67% 4.91% 5.14% 5.38% 5.62% 5.86% 6.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 531
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 223
Liczba ważnych kart:9 215
Frekwencja wyborcza:20.26%
Liczba głosów ważnych:8 742
% głosów ważnych:94.87%
Liczba głosów na listy komitetu:387
% 4.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oborniki 26 101  5 481  5 478  5 241  195  3.72
Rogoźno 13 780  2 736  2 731  2 555  156  6.11
Ryczywół 5 650  1 006  1 006  946  36  3.81
Ogółem 45 531  9 223  9 215  8 742  387  4.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DERA Andrzej Mikołaj 89 23.00 1.02
TOMCZAK Witold Stanisław 199 51.42 2.28
PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna 20 5.17 0.23
JĘDRECKA Jolanta Janina 12 3.10 0.14
PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał 5 1.29 0.06
MYKYTYN Anna Beata 11 2.84 0.13
SOBKOWIAK Łukasz Wojciech 12 3.10 0.14
DOBOSZ Małgorzata Agnieszka 17 4.39 0.19
CHĄDZYŃSKA Małgorzata 9 2.33 0.10
MASŁOWSKI Arkadiusz 13 3.36 0.15