A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat ostrowski 

ostrowski
brak 6.33% 6.84% 7.35% 7.86% 8.37% 8.89% 9.40% 9.91% 10.42% 10.93%
danych 6.83% 7.34% 7.85% 8.36% 8.88% 9.39% 9.90% 10.41% 10.92% 11.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:129 619
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 672
Liczba ważnych kart:27 671
Frekwencja wyborcza:21.35%
Liczba głosów ważnych:26 535
% głosów ważnych:95.89%
Liczba głosów na listy komitetu:2 467
% 9.30%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostrów Wielkopolski 59 691  14 554  14 553  14 048  1 326  9.44
Nowe Skalmierzyce 12 163  2 225  2 225  2 116  134  6.33
Odolanów 11 318  2 563  2 563  2 413  223  9.24
Ostrów Wielkopolski 14 892  2 696  2 696  2 587  296  11.44
Przygodzice 9 431  2 092  2 092  2 009  156  7.77
Raszków 9 222  1 543  1 543  1 476  163  11.04
Sieroszewice 7 709  1 090  1 090  1 039  107  10.30
Sośnie 5 193  909  909  847  62  7.32
Ogółem 129 619  27 672  27 671  26 535  2 467  9.30
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DERA Andrzej Mikołaj 1 917 77.71 7.22
TOMCZAK Witold Stanisław 346 14.03 1.30
PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna 28 1.13 0.11
JĘDRECKA Jolanta Janina 32 1.30 0.12
PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał 17 0.69 0.06
MYKYTYN Anna Beata 18 0.73 0.07
SOBKOWIAK Łukasz Wojciech 19 0.77 0.07
DOBOSZ Małgorzata Agnieszka 47 1.91 0.18
CHĄDZYŃSKA Małgorzata 23 0.93 0.09
MASŁOWSKI Arkadiusz 20 0.81 0.08